Tuyển dụng

home_1_71049902

Tuyển nhân viên kế toán mới ra trường

– Theo dõi chặt chẽ các khoản thu chi tiền mặt, các khoản tạm ứng
– Hàng ngày đối chiếu với thủ quỹ số liệu quỹ tiền mặt tại Showroom.
– Cập nhật số liệu nhập xuất hàng hoá và xuất hoá đơn cho khách hàng.
– Theo dõi kiểm tra và đối chiếu số liệu nhập xuất tồn hàng hoá với Thủ kho hàng ngày, tuần, tháng.
– Lập báo cáo bán hàng, báo cáo thuế theo qui định của phòng tài chính kế toán
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận hoặc theo yêu cầu của phòng Tài chính kế toán Công ty.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Copyright © 2017 Design by HTGSoft

Log in with your credentials

Forgot your details?